Bảo Vệ

  09/04/2016
 • Số Lượng:  1      
  • Mô tả:
  • Đảm bảo an toàn, an ninh cho hoạt động của Nhà hàng.
  • Tiếp đón quý thực khách niềm nở, tôn trọng và tận tình.
  • Làm việc theo Ca: 05 giờ/Ca.
  • Yêu cầu:
  • Nam, tuổi từ 20t.
  • Có sức khỏe tốt.
  • Giao tiếp tốt, có thái độ vui vẻ.
  • Tự tin và trách nhiệm tốt.
  • Phúc lợi:
  • Lương + Thưởng (theo năng lực).
  • Nghỉ phép 2 ngày/ca.
  • Làm việc trong mội trường thiền tịnh.
  • Được cơ hội đào tạo học tập trong môi trường chuyên nghiệp.

Comment